Ouders

Oudercommissie

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang en geeft die oudercommissie het adviesrecht op diverse punten.
Onze oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de opvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. De overige ouders hebben (mits van tevoren aangegeven) als toehoorder toegang tot de oudercommissievergaderingen en kunnen meepraten over de onderwerpen die aan bod komen. Zij hebben echter geen adviesrecht; dit ligt in de handen van de oudercommissie.

Indien u een onderwerp wilt aandragen bij de oudercommissie kan dat (geheel vertrouwelijk) via een van de leden.

De huidige leden van onze oudercommissie zijn:

Lesly,
Moeder van Nora en Madeé

Jessica,
Moeder van Pepijn

Fleur,
Moeder van Danée en Noël

Mirna
Moeder van Kees

Valerie
Moeder van Ronan en Conner

GGD Rapport

Jaarlijks wordt ons Kinderdagverblijf gekeurd door de GGD.  Via onderstaande link kunt u de volledige rapporten inzien.

Klik hier » 

Geschillencommissie & Klachtenregeling

Kinderopvang Op ‘t Bergske staat voor goede en vertrouwde kinderopvang. We doen ons uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door middel van feedback kunnen wij onze organisatie verbeteren.
Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende.
Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door contact op te nemen via info@optbergske.nl. Een klacht kan over van alles gaan. Over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kinderopvang Op ‘t Bergske heeft een protocol klachtenregeling voor het omgaan met klachten. Dit protocol ligt ter inzage op de locatie en is hieronder beschikbaar. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat. Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zullen de houders van Op ’t Bergske zich erover buigen.